Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės paso pildymas
UAB "Verslo Aljansas"
Raudondvario pl. 127,
LT-47188 Kaunas
Telefonas (8 37) 411088
Faksas (8 37) 411089
info@versloaljansas.lt
s
Dėl Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės paso tipinės formos ir pildymo tvarkos patvirtinimo pripažinimo netekusiu galios nuo 2012-07-14, 2012 m. liepos 5 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymasNr. A1-322/V-696


2012 m. liepos 5 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-322/V-696 neteko galios Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. A1-158/V-611 „Dėl Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės paso tipinės formos ir pildymo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 100-4503). Įsigalioja nuo 2012-07-14.